3D Koti ja sisustus

Piha ja sisustussuunnittelua Oulun alueella, etänä koko Suomeen

Mitä tila- ja sisustussuunnittelussa tulee ottaa huomioon? 

Suunnittelussa kartoitetaan tilojen toiminnot, mietitään ratkaisut niiden toiminnallisiin ongelmiin (ergonomia, esteettömyys) ja otetaan huomioon kodin asukkaiden yksilölliset tarpeet (ikä, allergiat, työ, harrastukset).

Materiaali ja kaluste valinnat tehdään suunnitelmaan niiden ekologiset ominaisuudet huomioiden (luonnonmukaisuus, kierrätettävyys).

Suunniteltavien tilojen tulee olla viihtyisiä, värien ja materiaalien, valaistuksen sekä kalustusteiden tulee olla kauniita ja sopusoinnussa keskenään (estetiikka). Valituissa ratkaisuissa tulee ottaa huomioon taloudellisuus.

Milloin sisustussuunnitelmaa tarvitaan?

Sisustuksen ja tilan muutokset voivat tulla ajankohtaiseksi, kun halutaan tehdä muutoksia vanhaan tai muuttaa huonetilan käyttötarkoitusta. Kalusteiden uusiminen, uuden kodin tai kesämökin sisustus, ovat muutoksia, joissa ammattitaitoisella sisustussuunnittelulla saadaan aikaan yksilölliset, käyttötarkoitukseen sopivat, turvalliset ja viihtyisät tilat.

Irtokaluste- ja valaistussuunnitelmia


Ota yhteyttä ja kerro millaisesta sisustus tai tilasuunnittelupalvelusta olet kiinnostunut,

YHTEYSTIEDOT