3D Koti ja sisustus

Piha ja sisustussuunnittelua Oulun alueella, etänä koko Suomeen

Suunnittelun aloittaminen

Pihasuunnittelu aloitetaan tutustumalla kohteeseen paikan päällä. Samalla kartoitetaan asiakkaan toiveet pihan suhteen ja mietitään yhdessä eri vaihtoehtoja. Lisäksi voidaan ottaa mittoja ja valokuvia tarvittavista kohdista. 


Suunnittelun toteutus etänä

Mikäli kohde sijaitsee kauempana, suunnittelu voidaan toteuttaa myös etänä, jolloin muiden lähtötietojen lisäksi tärkeänä suunnittelun apuna toimivat nykyisestä tilanteesta otetut valokuvat. 

Lähtötiedot

Lähtötietoina tarvitaan kohteeseen liittyvät asemapiirustukset ja rakennusten pohjapiirustukset sekä mahdollinen maaperätutkimusanalyysi.

Luonnossuunnitelma 

Luonnossuunnitelma sisältää istutuksien, kulkuväylien, pihavalaistuksen ja pihan toimintojen sijoituksen, joiden lopullinen mitoitus tarkentuu toteutussuunnitelmaan. Luonnossuunnitelman valmistuttua asiakas saa suunnitelman kommentoitavaksi ja esittää siihen tulevat mahdolliset muutokset, jonka jälkeen suunnitelma täydennetään toteutettavaksi pihasuunnitelmaksi.


Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma sisältää asemapiirustuksen mittakaavassa, istutukset, pihakiveykset ja laatoitukset, autopaikat, tomutus- ja jätehuoltopaikat, pihavalaisinten sijoituksen, kasviluettelon, kasvien valokuvat ja istutus- ja hoito-ohjeen sekä materiaali- ja määräluettelot.


Osasuunnitelma

Suunnitelma voi olla myös pienempi osa pihan istutusalueesta, muuri-istutus tai terassin sisustussuunnitelma. 
PIHASUUNNITELMAN SISÄLTÖÄ